Despre proiect

TOTAL S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Dezvoltarea societății TOTAL S.R.L. prin achiziția de echipamente performante”, cod MySMIS 125343, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 A ITI: „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Valoarea totală a proiectului este de 1.810.615,73 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 1.116.817,19 lei, unde 949.294,64 lei reprezintă finanțare FEDR, iar suma de 167.522,55 lei reprezintă finanţare din bugetul naţional.

Obiectivele proiectului sunt îmbunătăţirea competitivităţii societății prin realizarea unei investiții inițiale legate de extinderea capacității unei unități existente, respectiv prin extinderea capacității (volumului) de producție profile metalice perforate pentru trasee de cabluri electrice navale în cadrul unității existente în Municipiul Tulcea, Șoseaua Tulcea – Agighiol, Nr. KM 8, Județul Tulcea, fără schimbarea fundamentală a procesului de producție.

Rezultatele proiectului vor consta în: obținerea unei capacități de producție profile metalice perforate pentru trasee de cabluri electrice navale de aproximativ 62938 metri liniari; atingerea nivelului necesar de resurse umane la nivelul companiei prin crearea a 2 noi locuri de muncă (din care 1 loc de muncă din categoria persoanelor defavorizate) la sfârșitul anului fiscal ulterior celui în care se va finaliza implementarea proiectului și menținerea acestuia pe toata perioada rămasă din durabilitatea proiectului (3 ani de la realizarea plății finale în cadrul contractului de finanțare); utilizarea resurselor regenerabile de energie și creșterea eficienței energetice ca urmare a achiziționării noilor tehnologii propuse prin proiect (echipamente eficiente din punct de vedere energetic și asigurarea apei calde menajere în spațiul de producție din surse alternative de energie) ca urmare a respectării condițiilor de Sănătate și Securitate la locul de muncă.

Durata de implementare a proiectului este de 45 luni: respectiv de la data 01.03.2018 până la data 30.11.2021.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: locatia de implementare a proiectului – punctul de lucru al TOTAL S.R.L. din Municipiul Tulcea, Șoseaua Tulcea – Agighiol, Nr. KM 8, Județul Tulcea; telefon: 0724236926; e-mail: contact@totalrom.ro; persoana de contact: ION-GABRIEL ISPAS – Manager de proiect.

________________________________________________________________________________

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

_______________________________________________________________________________

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Call Now Button