ANUNT APM

Anunt public privind decizia Etapei de incadrare

SC TOTAL SRL TULCEA titular al proiectului ,,CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei Etapei de incadrare de catre APM Tulcea in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, propus a se amplasa in intravilanul mun. Tulcea, soseaua Tulcea-Agighiol, km8.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Tulcea, strada 14 Noiembrie, nr. 5, Tulcea, in zilele de luni pana joi intre orele 08.00- 16.30 si vineri intre orele 08.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de intemet: http://apmtl.anpm.ro . Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Call Now Button